Close PrintPrintable
Announcement Board
UMPLIB: PINJAMAN BAHAN PERPUSTAKAAN SECARA TEMUJANJI
Category: Announcement

Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera.

YBhg. Dato'/ Datin/ Prof./ Tuan/ Puan,

Sukacita dimaklumkan perpustakaan akan membuka perkhidmatan pinjaman bahan secara temujanji seperti berikut:

Tarikh Mula: 23 Julai 2021

Masa: 9:00am - 4:00pm (Hari bekerja sahaja)

TATACARA PERMOHONAN

i. Cari bahan yang ingin dipinjam di https://efind.ump.edu.my/ 

ii. Hantar whatsapp  maklumat bahan (call number/no panggilan & judul bahan) bersama maklumat peminjam (ID staf/pelajar serta nama) kepada

  •  Gambang  (Encik Azhar: 016-980 0478)
  •  Pekan  (Encik Zairi: 010-915 2697)

 iii. Terima maklumbalas daripada petugas sebelum mengambil bahan di Perpustakaan.

Sebarang pertanyaan berkaitan, boleh hubungi En. Iswan Akim, Pustakawan Seksyen Perkhidmatan Pelanggan ditalian 016 6333769.

Kerjasama YBhg. Dato'/ Datin/ Prof./ Tuan/ Puan berhubung perkara ini sangatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

….………………………………………………………………………………………………………………………………..

We are pleased to inform that the library will open its  book loan service by appointment as follows:

Start Date: 23 July 2021

Time: 9:00 am - 4:00 pm (Weekdays only)

APPLICATION PROCEDURE

i.Find materials you want to borrow at https://efind.ump.edu.my/

ii.Send whatsapp material information (call number/call number & material title) along with borrower information (staff/student ID and name) to

l l Gambang (Mr. Azhar: 016-980 0478)

l l Pekan (Mr. Zairi: 010-915 2697)

iii. Receive feedback from staff before taking materials at the Library.

For any related inquiries, please contact the Mr. Iswan AkimCustomer Service Section Librarian at 016 6333769.

Cooperation of YBhg. Dato '/ Datin/ Prof./ Tuan/ Puan in relation to this matter is greatly appreciated.

Thank you.http://
Posted by ISWAN AKIM BIN ISMAIL , PERPUSTAKAAN
05 AUG 2021