Sinar Harian : Mahasiswa UMP tanam 1, 200 anak pokok


 

Disediakan oleh Bahagian Komunikasi Korporat, Pejabat Naib CanselorPosted By : NUR LAILA BINTI AFANDI Date Posted : 10-11-2017, 11:33:28