Utusan Malaysia: Wakaf untuk pembinaan asrama UMP


 

Disediakan oleh Bahagian Komunikasi Korporat, Pejabat Naib CanselorPosted By : NUR LAILA BINTI AFANDI Date Posted : 06-07-2017, 08:41:00