Berita Harian: UMP mahu bina penginapan pelajar guna konsep wakaf


 

Disediakan oleh Bahagian Komunikasi Korporat, Pejabat Naib CanselorPosted By : NUR LAILA BINTI AFANDI Date Posted : 06-07-2017, 09:51:59